Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday. My name is "Chu Dũng" - Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

< Official Facebook Page : http://www.fb.com/tinhyeu.lytri or http://www.fb.com/chudungphoto >Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrArchive

9 notes

  1. vylibraa said: Quay lạiiiii. Thực sự là ko đáng
  2. vitsensei said: Yêu nhau 6 năm trời, giận nhau 1 tháng, quen 1 anh khác vài giờ và lên giường luôn. Thể loại gì vậy…
  3. cat-the-very-fat said: dạo này chú còn mở dịch vụ tư vấn tình cảm nữa sao chú?
  4. chudung posted this