Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday.
My name is "Chu Dũng"
Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrArchive

Một số người tự tạo nên cơn “bão” rồi họ lại tức giận khi nó đổ “mưa” .
Nó làm tôi nhớ đến câu 
Kẻ yếu thì luôn thù hận, muốn trả thù.
Kẻ mạnh thì luôn tha thứ, bỏ qua.
Còn kẻ thông minh thì bơ cmn luôn

Một số người tự tạo nên cơn “bão” rồi họ lại tức giận khi nó đổ “mưa” .

Nó làm tôi nhớ đến câu 

Kẻ yếu thì luôn thù hận, muốn trả thù.

Kẻ mạnh thì luôn tha thứ, bỏ qua.

Còn kẻ thông minh thì bơ cmn luôn

(Source: chudung)

69 notes

 1. vapidscenario reblogged this from chudung
 2. failureispartoftheprocess reblogged this from chudung
 3. teddycutiebeooo reblogged this from chudung
 4. an-ni-ko reblogged this from chudung
 5. klinhoang reblogged this from chudung
 6. huynguyenblogstuff reblogged this from nangmuathu
 7. mai-mai-la-bao-xa reblogged this from chudung
 8. linhbao reblogged this from chudung
 9. ihatemyfukcinglife reblogged this from rung-rinh
 10. rung-rinh reblogged this from chudung
 11. yenchauvo reblogged this from chudung
 12. mylittlepan reblogged this from nangmuathu
 13. nangmuathu reblogged this from chudung