Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday.
My name is "Chu Dũng"
Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrArchive

Do bận đi du hí sài ghềnh nên mình nghỉ tay từ hôm nay. Đây là tất cả những gì cho các bạn cho đến thứ 2 tuần sau . Have fun everyone ;)

Do bận đi du hí sài ghềnh nên mình nghỉ tay từ hôm nay. Đây là tất cả những gì cho các bạn cho đến thứ 2 tuần sau . Have fun everyone ;)

24 notes

  1. yukitran reblogged this from chudung
  2. siunhansipvang said: ối…a vào sg aak :D
  3. catmeow-meowtr said: Have fun in sài gòn anh :)
  4. chudung posted this