Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday. My name is "Chu Dũng" - Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

< Official Facebook Page : http://www.fb.com/tinhyeu.lytri or http://www.fb.com/chudungphoto >Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrArchive

tình yêu thật sự chẳng phải là Romeo và Juliet đâu.
Đó là Ông và Bà những người Cùng Già.

tình yêu thật sự chẳng phải là Romeo và Juliet đâu.

Đó là Ông và Bà những người Cùng Già.

(Source: facebook.com)

43 notes

 1. jades-imma-still-ok reblogged this from chudung
 2. skinnytrangpham reblogged this from chudung
 3. riri-nguyen reblogged this from chudung
 4. cailosen reblogged this from chudung and added:
  Ai già chung với tôi k :)
 5. zenapie reblogged this from chudung
 6. linhbao reblogged this from chudung
 7. hwangapao reblogged this from chudung
 8. tieu-ngu-yen-nhien reblogged this from chudung and added:
  chỉ mong “một tình yêu không thất lạc”
 9. t-t-c-e reblogged this from chudung
 10. nangmuathu reblogged this from chudung
 11. zinki reblogged this from chudung