Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday. My name is "Chu Dũng" - Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

< Official Facebook Page : http://www.fb.com/tinhyeu.lytri or http://www.fb.com/chudungphoto >Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrArchive

Mình hãy cứ sống thế điEm cứ mãi ước mơEm cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé emVà anh sẽ mãi bước điSẽ cố gắng mỉm cười Cố gắng quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơNo love no lifeNo love no lifeVà rồi anh sẽ quay về nơi ấyNo love no lifeNo love no lifeAnh không thuộc về nơi này nữa đâu

Mình hãy cứ sống thế đi
Em cứ mãi ước mơ
Em cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em
Và anh sẽ mãi bước đi
Sẽ cố gắng mỉm cười 
Cố gắng quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ

No love no life
No love no life
Và rồi anh sẽ quay về nơi ấy
No love no life
No love no life
Anh không thuộc về nơi này nữa đâu

(Source: chudung)

45 notes

  1. hantrd reblogged this from chudung
  2. gevy reblogged this from chudung
  3. ynhieec reblogged this from chudung
  4. kelangthang reblogged this from catmeow-meowtr
  5. catmeow-meowtr reblogged this from chudung
  6. phusinhnhumong reblogged this from chudung
  7. timchonbinhyen reblogged this from chudung
  8. chudung posted this