Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday.
My name is "Chu Dũng"
Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrArchive

Alright, everything is Alright…

Alright, everything is Alright…

39 notes

 1. linhbao reblogged this from chudung
 2. rosyleee reblogged this from dreamer-thelady
 3. mykty reblogged this from dreamer-thelady
 4. tichkhong reblogged this from giele
 5. giele reblogged this from dreamer-thelady
 6. sutuhobao reblogged this from chudung
 7. dreamer-thelady reblogged this from chudung
 8. woodymoony reblogged this from chudung
 9. doankhanh reblogged this from sa-anh-almost-lover and added:
  đời… khốn thật…
 10. dikiemnang reblogged this from sa-anh-almost-lover
 11. marvinterrell reblogged this from chudung
 12. sa-anh-almost-lover reblogged this from chudung and added:
  Sai lầm và đau đớn nhiều khi là yêu đúng người mà chọn sai thời điểm. Cuộc sống của em với chuỗi ngày tốt đẹp đang vô...
 13. chudung posted this