Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday.
My name is "Chu Dũng"
Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrArchive

"Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ" - Steven Jobs

"Sáng tạo là khi để trí thông minh rong chơi" - Albert Einstein

"Vấn đề không phải là cái bạn nhìn vào, mà là cái bạn thấy" - Henry David Thoreau

"Luôn ghi nhớ rằng bạn là duy nhất, cũng như bao người khác" - Margaret Mead

"Kiên nhẫn đồng hành với sự sáng suốt" - St Augutine

"Hành trình ngàn dặm đều bắt đầu từ một bước đi" - Lão Tử

"Mọi việc dường như không thể cho đến khi nó được hoàn thành" - Nelson Mandela

"Trí tưởng tượng là khởi nguồn của sự sáng tạo" - George Bernard Shaw

Poster by Tang Yau Hoong

88 notes

 1. nerdfightingmermaid reblogged this from chudung
 2. ijuststartedcussing reblogged this from chudung
 3. sadness-comes-and-stays reblogged this from chudung
 4. jessicathewitty reblogged this from chudung
 5. huynhtuananh reblogged this from alexandersupetramp
 6. s-onorous reblogged this from chudung
 7. zinnybook reblogged this from acrisiscore
 8. acrisiscore reblogged this from emma---phm
 9. emma---phm reblogged this from riri-nguyen
 10. riri-nguyen reblogged this from chudung
 11. lyicy reblogged this from chudung
 12. powerknowledge reblogged this from chudung and added:
  Simply Living.
 13. zenmirror reblogged this from kobikat
 14. something-about-april reblogged this from chudung
 15. bogiaxautinh reblogged this from xanthos-balios
 16. mjmemjme reblogged this from chudung
 17. littlengo reblogged this from chudung and added:
  awesome :x
 18. kirj-maru reblogged this from kobikat
 19. l---u---c---y reblogged this from huesa89