Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday. My name is "Chu Dũng" - Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

< Official Facebook Page : http://www.fb.com/tinhyeu.lytri or http://www.fb.com/chudungphoto >Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrNext pageArchive

Đau khổ nhất của đời người&#8230;
Tuổi trẻ với những ngây ngô chẳng thể biết đc &#8220;Nơi thuộc về nỗi nhớ&#8221; là gì&#8230;
Em hỏi tôi &#8220;Nơi thuộc về nỗi nhớ&#8221; là gì hả anh.
Tôi nhìn em thoảng chút tò mò rồi nói &#8220;sao em hỏi vậy&#8221; 
&#8220;Em đột nhiên nghĩ đến thôi,  a nói đi&#8221; em nói.

"Ừ thì mỗi người một định nghĩa nhưng với anh có lẽ là -nơi không ai thuộc về khi thiếu vắng đi một người- " tôi nói.
em hỏi tôi &#8220;Có thấy nhớ em không&#8221; Tôi đáp &#8220;chỉ một chút&#8230;&#8221; và rồi em quay lưng bỏ đi mà ko nghe nốt 2&#160;từ &#8220;mỗi ngày&#8221; .  #chudung on Flickr.em hỏi tôi &#8220;Có thấy nhớ em không&#8221;
Tôi đáp &#8220;chỉ một chút&#8230;&#8221; và rồi em quay lưng bỏ đi mà ko nghe nốt 2&#160;từ &#8220;mỗi ngày&#8221; .
#chudung
Well its not a bad thing&#8230; on Flickr.Well its not a bad thing&#8230;
Biến cố&#8230; on Flickr.Biến cố&#8230;
Đường thì chật hẹp, xe thì nhiều.  Ko bon chen lên trên thì cũng khó sống &#8230; on Flickr.Đường thì chật hẹp, xe thì nhiều.  Ko bon chen lên trên thì cũng khó sống &#8230;
Chỉ có cơn mưa ở lại&#8230; on Flickr.Chỉ có cơn mưa ở lại&#8230;
Tôi muốn&#8230; Chết đi đc on Flickr.Tôi muốn&#8230; Chết đi đc
Hãy là chính mình. on Flickr.Hãy là chính mình.
Đến giờ lên giường :3 on Flickr.Đến giờ lên giường :3
Hãy đối xử tốt với mọi người. on Flickr.Hãy đối xử tốt với mọi người.
Tôi thích cái suy nghĩ&#8230; on Flickr.Tôi thích cái suy nghĩ&#8230;