Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday. I'm Nick/Vietnamese 28/male Almost photo here taken and designed by me. So follow me if you love my photo ^^ Ps: Click my Archive, i bet you'll get some photo ;) < Official Facebook Page : http://www.facebook.com/tinhyeu.lytri >
Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyNext pageArchive

Người đi bỏ đâu ký ức của một thờiKẻ ở ôm lại cười bâng quơ&#8230; 
Tình yêu là gì =)) #fun #chudung #j4f #yêu #tình
Mong chờ nơi phố quen…
chudung:

hợp rồi tan… cũng chỉ là trong phút giây…

"Ask me a question"

- ask.fm/chudung1207

(Source: )

Thẳng thắn ko khiến ta có thêm nhiều bạn
Nhưng giúp ta có “bạn” một cách đúng nghĩa.
#chudung #chudungsaying #chudungsquote #chudungphoto #vietnamese #vietquote #vietphotoquote #quoteviet #photoquote #vietnamese
chudung:

you let…
chudung:

Không biết mai này đây, khi bước trên đường quen
Liệu mình có gặp nhau… như ngày xưa khi đông về
Người thầy tốt nhất
chudung:

vụt qua thật nhanh…
Đôi khi  Có quá nhiều điều để nói Cũng giống như chẳng có gì để nói… Thế thôi, ta xa cách trong lặng im.
Tôi chỉ cần một tình yêu đơn giản&#8230;
chudung:

ngày qua ngày…
 tìm vẫn tìm  
trong giấc mơ…