Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday. My name is "Chu Dũng" - Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

< Official Facebook Page : http://www.fb.com/tinhyeu.lytri or http://www.fb.com/chudungphoto >Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrNext pageArchive

Trời nắng thì lại mong mưa, trời mưa thì lại mong nắng&#8230; Con người đôi khi quá đỗi khó hiểu&#8230; by Chu Dũng on Flickr.Trời nắng thì lại mong mưa, trời mưa thì lại mong nắng&#8230; Con người đôi khi quá đỗi khó hiểu&#8230;
by Chu Dũng
#chudung #tinhyeuvalytri on Flickr.#chudung #tinhyeuvalytri
Cuộc đời thoảng tựa khói mây&#8230; Chẳng mấy chốc nhìn lại thì ta đã già&#8230; on Flickr.Cuộc đời thoảng tựa khói mây&#8230; Chẳng mấy chốc nhìn lại thì ta đã già&#8230;
Tối thứ bảy , ngoài phố náo nhiệt quá :v &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots 0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.Tối thứ bảy , ngoài phố náo nhiệt quá :v
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
Fotos by Chu Dũng
Booking foto shoots 
0916166916
chudu.vn@gmail.com
Don&#8217;t fuck with my mind on Flickr.Don&#8217;t fuck with my mind
Sắp đến mùa khai trường rồi nhỉ&#8230; &#8212;&#8212;- Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots 0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.Sắp đến mùa khai trường rồi nhỉ&#8230; 
&#8212;&#8212;-
Fotos by Chu Dũng
Booking foto shoots 
0916166916
chudu.vn@gmail.com
Đã bao nhiêu ngày tháng trôi, nắng mưa vẫn còn ở lại Yêu nhau một thời, xa nhau một đời Giấc mơ sẽ tàn khắp nơi, để ta xây lại từ cát bụi Tìm mãi nụ cười trong mắt ai&#8230; (Tìm - trúc nhân ft văn mai hương) on Flickr.Đã bao nhiêu ngày tháng trôi, nắng mưa vẫn còn ở lại
Yêu nhau một thời, xa nhau một đời 
Giấc mơ sẽ tàn khắp nơi, để ta xây lại từ cát bụi
Tìm mãi nụ cười trong mắt ai&#8230;
(Tìm - trúc nhân ft văn mai hương)
#chudung on Flickr.#chudung
Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots 0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.Fotos by Chu Dũng
Booking foto shoots 
0916166916
chudu.vn@gmail.com
Hãy là chính mình Dù mọi người sẽ chẳng thích bạn… Nhưng bạn cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó. - Chu Dũng ——————— Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots 0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.
Hãy là chính mình Mọi người thì chẳng cần phải thích bạn&#8230;
Bạn thì chẳng cần phải quan tâm đến điều đó.
 - Chu Dũng ——————— Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots 0916166916 chudu.vn@gmail.com
Tình yêu thì nên trao cho nhau tất cả &#8230;  Nhưng nên nhớ tình yêu không phải là tất cả (của cuộc sống ).  -Chu Dũng &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots 0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.Tình yêu thì nên trao cho nhau tất cả &#8230; 
Nhưng nên nhớ tình yêu không phải là tất cả (của cuộc sống ). 
-Chu Dũng
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
Fotos by Chu Dũng
Booking foto shoots 
0916166916
chudu.vn@gmail.com
#chudung #tinhyeuvalytri on Flickr.#chudung #tinhyeuvalytri
Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots 0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.Fotos by Chu Dũng
Booking foto shoots 
0916166916
chudu.vn@gmail.com
Có duyên khắc tới, hết duyên khắc đi. #chudung #tinhyeuvalytri on Flickr.Có duyên khắc tới, hết duyên khắc đi.
#chudung #tinhyeuvalytri
Chẳng có j để nói&#8230; on Flickr.Chẳng có j để nói&#8230;