Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday. My name is "Chu Dũng" - Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

< Official Facebook Page : http://www.fb.com/tinhyeu.lytri or http://www.fb.com/chudungphoto >Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrNext pageArchive

Đã bao nhiêu ngày tháng trôi, nắng mưa vẫn còn ở lại Yêu nhau một thời, xa nhau một đời  Giấc mơ sẽ tàn khắp nơi, để ta xây lại từ cát bụi Tìm mãi nụ cười trong mắt ai&#8230; (Tìm - trúc nhân ft văn mai hương) on Flickr.Đã bao nhiêu ngày tháng trôi, nắng mưa vẫn còn ở lại
Yêu nhau một thời, xa nhau một đời 
Giấc mơ sẽ tàn khắp nơi, để ta xây lại từ cát bụi
Tìm mãi nụ cười trong mắt ai&#8230;
(Tìm - trúc nhân ft văn mai hương)
#chudung on Flickr.#chudung
Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots  0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.Fotos by Chu Dũng
Booking foto shoots 
0916166916
chudu.vn@gmail.com
Hãy là chính mình Dù mọi người sẽ chẳng thích bạn… Nhưng bạn cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó. - Chu Dũng ——————— Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots 0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.
Hãy là chính mình Mọi người thì chẳng cần phải thích bạn&#8230;
Bạn thì chẳng cần phải quan tâm đến điều đó.
 - Chu Dũng ——————— Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots  0916166916 chudu.vn@gmail.com
Tình yêu thì nên trao cho nhau tất cả &#8230;   Nhưng nên nhớ tình yêu không phải là tất cả (của cuộc sống ).   -Chu Dũng  &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots  0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.Tình yêu thì nên trao cho nhau tất cả &#8230; 
Nhưng nên nhớ tình yêu không phải là tất cả (của cuộc sống ). 
-Chu Dũng
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
Fotos by Chu Dũng
Booking foto shoots 
0916166916
chudu.vn@gmail.com
#chudung #tinhyeuvalytri on Flickr.#chudung #tinhyeuvalytri
Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots  0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.Fotos by Chu Dũng
Booking foto shoots 
0916166916
chudu.vn@gmail.com
Có duyên khắc tới, hết duyên khắc đi. #chudung #tinhyeuvalytri on Flickr.Có duyên khắc tới, hết duyên khắc đi.
#chudung #tinhyeuvalytri
Chẳng có j để nói&#8230; on Flickr.Chẳng có j để nói&#8230;
2014-07-17&#160;05.39.04&#160;1 on Flickr.
#chudung #tinhyeuvalytri on Flickr.#chudung #tinhyeuvalytri
Quẩy lên :)) Deejay Mai Anh Fotos by Chu Dũng Contact for shooting&#160;: 0916166916 or chudu.vn@gmail.com on Flickr.Quẩy lên :))
Deejay Mai Anh
Fotos by Chu Dũng
Contact for shooting&#160;: 0916166916 or chudu.vn@gmail.com
DSC_8480 copy on Flickr.
DSC_8416 copy on Flickr.
IMG_20140710_165746 on Flickr.