Heart&Head

It's not about being the best it's about being better than you were yesterday. My name is "Chu Dũng" - Photographer - 28 yo - Hanoi, Vietnam
(booking photo shoot chudu.vn@gmail.com)

< Official Facebook Page : http://www.fb.com/tinhyeu.lytri or http://www.fb.com/chudungphoto >Please use tag #chudung for my photo. Thanks

Ask me anythingFacebookChu Dũng PhotographyFlickrNext pageArchive

Chỉ có cơn mưa ở lại&#8230; on Flickr.Chỉ có cơn mưa ở lại&#8230;
Tôi muốn&#8230; Chết đi đc on Flickr.Tôi muốn&#8230; Chết đi đc
Hãy là chính mình. on Flickr.Hãy là chính mình.
Đến giờ lên giường :3 on Flickr.Đến giờ lên giường :3
Hãy đối xử tốt với mọi người. on Flickr.Hãy đối xử tốt với mọi người.
Tôi thích cái suy nghĩ&#8230; on Flickr.Tôi thích cái suy nghĩ&#8230;
Mưa sáng&#8230; on Flickr.Mưa sáng&#8230;
Trời nắng thì lại mong mưa,  trời mưa thì lại mong nắng&#8230; Con người đôi khi quá đỗi khó hiểu&#8230;  by Chu Dũng on Flickr.Trời nắng thì lại mong mưa,  trời mưa thì lại mong nắng&#8230; Con người đôi khi quá đỗi khó hiểu&#8230;
by Chu Dũng
#chudung #tinhyeuvalytri on Flickr.#chudung #tinhyeuvalytri
Cuộc đời thoảng tựa khói mây&#8230; Chẳng mấy chốc nhìn lại thì ta đã già&#8230; on Flickr.Cuộc đời thoảng tựa khói mây&#8230; Chẳng mấy chốc nhìn lại thì ta đã già&#8230;
Tối thứ bảy , ngoài phố náo nhiệt quá :v  &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;  Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots  0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.Tối thứ bảy , ngoài phố náo nhiệt quá :v
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
Fotos by Chu Dũng
Booking foto shoots 
0916166916
chudu.vn@gmail.com
Don&#8217;t fuck with my mind on Flickr.Don&#8217;t fuck with my mind
Sắp đến mùa khai trường rồi nhỉ&#8230;  &#8212;&#8212;-  Fotos by Chu Dũng Booking foto shoots  0916166916 chudu.vn@gmail.com on Flickr.Sắp đến mùa khai trường rồi nhỉ&#8230; 
&#8212;&#8212;-
Fotos by Chu Dũng
Booking foto shoots 
0916166916
chudu.vn@gmail.com
Đã bao nhiêu ngày tháng trôi, nắng mưa vẫn còn ở lại Yêu nhau một thời, xa nhau một đời  Giấc mơ sẽ tàn khắp nơi, để ta xây lại từ cát bụi Tìm mãi nụ cười trong mắt ai&#8230; (Tìm - trúc nhân ft văn mai hương) on Flickr.Đã bao nhiêu ngày tháng trôi, nắng mưa vẫn còn ở lại
Yêu nhau một thời, xa nhau một đời 
Giấc mơ sẽ tàn khắp nơi, để ta xây lại từ cát bụi
Tìm mãi nụ cười trong mắt ai&#8230;
(Tìm - trúc nhân ft văn mai hương)
#chudung on Flickr.#chudung